Suuline tõlge

Levinuimad suulise tõlke liigid on järeltõlge, sosintõlge ja sünkroontõlge, Scriba tõlkebüroo pakub neid kõiki erinevates keelesuundades, levinumad on näiteks inglise-eesti-inglise ja vene-eesti-vene kombinatsioon.

Sünkroontõlge – korraldajale keerukas, osalejale mugav

Sünkroontõlge on tõlkeliikidest kõige keerukam ja ka kulukam, sest suuline tõlk pole ainus kulu, vaid tellida tuleb ka tehniline lahendus, mille abiga tõlk saab helikindlas ruumis kõneleja teksti tõlkida ning teine pool tõlget kõrvaklappidest kuulata. Samas säästab sünkroontõlge aega, sest lähte- ja sihtkeelne tekst kõlavad korraga ning see annab kuulajale võimaluse räägitust kohe aru saada ja sellele reageerida. 

Järeltõlge – sobilik väiksemale kohtumisele

Palju levinum on aga järeltõlge, mis sobib kasutamiseks näiteks ärikohtumistel, notaris, kohtus või arsti juures. Kui arvate, et teie või vestluspartner ei tunne end võõrkeeles väljendudes mugavalt, tellige vahendajaks suuline tõlk, et mõlemad saaksid vestelda oma emakeeles tõlgi vahendusel. Järeltõlke teenus tähendab, et tõlk kuulab kõneleja mõtte lõpuni ja annab selle siis kuulajale edasi. Mõttevahetuse aeg pikeneb, kuna iga sõnavõtu järel tuleb oodata tõlget. Samas on see variant tihti kõige mugavam, kuna tõlk ei vaja tööks spetsiaalseid tehnilisi seadmeid.

Sosintõlge ehk chuchotage – üksikule võõrkeelsele kuulajale

Sosintõlge sobib sünkroontõlke asemel kasutamiseks juhul, kui kuulajate seas on kuni paar inimest, kes keelt ei mõista. Sel juhul istub tõlk kuulaja kõrval ja edastab talle selle sisu vaikselt samal ajal, kui kõneleja räägib. Sosintõlke teenus ei ole eriti levinud, kuna sosistamine on koormav nii tõlgi häälele kui ka kuulajale. Samas on sosintõlge kahtlemata odavam alternatiiv sünkroontõlkele ja võimaldab võõrkeelsel külalisel ettekandest suulise tõlke abiga osa saada.

Tõlk notarisse ja kohtusse

Suuline tõlge notaris on üks tõlgi levinumaid olmelisi töid. Näiteks inglise keele suuline tõlge või vene keele suuline tõlge võib olla vajalik pärimisasjade korral, kui mõni osaline on välismaalane, või välismaalastega kinnisvaratehinguid tehes. Ametiasutustes korraldatakse suuline tõlge enamasti järeltõlkena.

Ka suuline tõlge kohtus võib osutuda vajalikuks, kui osalisele on menetluse mõistmiseks vajalik tõlge emakeelde.

Suuline tõlge vajalikus keeles

Keelesuuna ja tõlkide saadavuse kohta täpsema info saamiseks saatke meile päring, milles märkige ära:

  • ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg;
  • ürituse toimumiskoht;
  • ürituse hinnanguline pikkus;
  • kas saate jagada tõlgiga ettekannete/esinejate materjale või notariaaltehingu puhul lepingu projekti, et tõlk saaks end teemaga kurssi viia.
Suuline tõlge tuleks tellida hiljemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist, kuid võimaluse korral saame aidata ka kiiremate tõlkevajadustega.