Kirjalik tõlge

Scribas tõlkimiseks sobivad kõikvõimalikud tekstiliigid: leping, reklaam, kasutusjuhend, koduleht, brošüür, näitusetekst, aastaraamat, teabeleht, kliiniliste uuringute dokumendid, subtiitrid, aime- ja teabekirjandus, tootekataloog, teadusartikkel, erialaspetsiifiline ajakiri jpm. Alljärgnevalt tutvustame enda vaatepunktist lühidalt mõnda tarbetõlke alaliiki, millega tihti kokku puutume.

ÕIGUSTÕLGE

Õigustekstide tõlkimine on tõenäoliselt tarbetõlke üks keerukamaid liike, kuna siin ei tohi tõlkes midagi kaotsi minna ja sihttekst peab olema sama üheselt mõistetav kui algtekst.

Õigustõlge hõlmab eelkõige järgmiste õigusaktide tõlkimist:

•         seadus;

•         määrus;

•         valitsuse ametlik otsus;

•         juriidilised dokumendid.

Delikaatsete ja konfidentsiaalsete dokumentide tõlkimisel tagame andmekaitse ning meil on kogemusi väga erinevate juriidiliste dokumentide ning tekstide tõlkimisega. 

TEHNIKATÕLGE

Tehnikatõlge moodustab praegusest tõlketurust suure osa ning siia alla kuuluvad erinevad valdkonnad:

•         tööstus;

•         põllumajandus;

•         merendus;

•         meditsiin;

•         infotehnoloogia;

•         täppisteadused;

•         keskkonnakaitse ja -tehnoloogia;

•         ehitus jne.

Nii nagu õigustõlkes, on ka tehnikatõlke puhul tähtis meeles pidada järgmisi aspekte.

Tekst peab olema:

•         üheselt mõistetav;

•         lihtsalt arusaadav;

•         võimalikult lühidalt kirja pandud (näiteks hoiatused kasutusjuhendis).

Tehnilises tõlkes teevad koostööd spetsialistid ja tõlkijad. On loomulik, et tõlkijad viivad end tõlgitava alaga kurssi, kuid konsulteerivad parima tulemuse saavutamiseks kliendi spetsialistidega. Koos jõutakse keeleliselt korrektse ning selge, kuid ka terminoloogiliselt veatu tulemuseni.

Igasuguste masinate ja programmidega seotud tekste tõlkides aitab tõlkijat väga palju see, kui on võimalus kõne all olevat aparatuuri ise kasutada või vaadata, kuidas keegi teine sellega tegeleb. Nii on tunduvalt lihtsam tekstis kirjutatut ette kujutada ning vältida vigu, mis muidu võivad tõlkesse sisse jääda.

Selles saab klient tõlkijale abiks olla ja kui vähegi võimalik, tutvustada tõlkijale tekstis olevat masinat või programmi. 

KASUTUSJUHENDI TÕLGE

Üks mitmest tarbetõlke teenusest, mida Scriba pakub, on kasutusjuhendite tõlkimine. Scriba on tõlkinud näiteks trenažööride, pumbaseadmete, veepuhastite, lennuki jahutussüsteemide, mobiiltelefonide, ventilatsiooniseadmete kasutusjuhendeid, kemikaali ohutuskaarte jmt. Nii nagu teiste spetsiifiliste tekstidega töötamine, eeldab ka kasutusjuhendite tõlkimine eriettevalmistust ning piisavalt teadmisi ja kogemusi.

Scriba tõlkebüroo garanteerib klientidele, et leiab oma andmebaasist tõlkija, kes on antud valdkonnas kõige pädevam. Tiheda koostöö tulemusel kliendiga jõuavad meie tõlkijad ja toimetajad parima lahenduseni.

KASUTUSJUHENDI TÕLKIMISE TÖÖPROTSESS

Kasutusjuhendi tõlget tellides on oluline, et tegemist oleks juhendi viimase versiooniga, kuhu enam muudatusi ei tehta, sest poole tõlkimise pealt ilmsiks tulevad uuendused tähendavad lisatööd ja -kulutusi.

Järgnevalt on oluline, et fail oleks salvestatud võimalikult lihtsalt redigeeritavas formaadis, näiteks MS Wordis. Paberil esitatav tekst tekitab lisakulutusi, kuna kasutusjuhendi puhul nõuab lisatööd piltide skaneerimine ja kujundamine. Mida lihtsamini tõlkija ja kujundaja tekstile ja selle osadele ligi pääsevad, seda kiiremini ja soodsamalt jõuab valmis töö kliendini.

Tõlkimisel teeb tõlkija süstemaatilist terminitööd ning jälgib iseseisvalt ja koostöös kliendiga, et kõik tekstis kasutatavad mõisted oleksid õiged. Küsimuste esitamine ja kliendi tagasiside on igati loomulikud protsessi osad.

KODULEHE TÕLGE

Tänapäeval on ettevõtete peamine visiitkaart nende kodulehekülg: eriti siis, kui oma teenuseid ja tooteid müüakse välisriikidesse. Seega on oluline, et veebilehel oleks alustuseks ilus emakeelne tekst ning et see oleks korrektselt vajalikesse võõrkeeltesse tõlgitud. Ka keeletoimetajal on kodulehe tõlkimisel oma roll. On ekslik arvata, et tõlkimisel piisab vaid tõlkijast. Alati on kasulik, kui keegi teine teksti värske pilguga üle vaatab. Seega tasub juba kohe kodulehe arendamise alguses kaasata töösse mõni keeletoimetaja, et tõlkimisse ei jõuaks vigadega tekst, mis teeb tõlkija töö raskemaks. Scriba kinnitab, et teie kodulehe teksti vaatab pärast tõlkimist üle ka toimetaja, kes annab tööle viimase lihvi. 

Saatke oma tõlkimist vajav tekst Wordi või Exceli formaadis meile ning teeme Teile täpsema hinnakalkulatsiooni ja anname teada, kui palju tööle aega kulub.