Virvasõnad, inglise keeles false friends, on sõnad, mis kõlavad küll eri keeltes sarnaselt, ent on tähenduselt täiesti erinevad.
Virvasõnade õnge on tõlkimise käigus lihtne langeda, kuid tihti satuvad vale
tähendusega sõnad meie kõnepruuki ka igapäevakeeles.

Üks selline sõna on näiteks pateetiline. Võiks ju arvata, et seda võib vabalt kasutada ingliskeelse sõna pathetic vastena. Kuid siiski mitte. Inglise keeles tähendab pathetic 'haletsusväärne' või 'liigutav', siis eesti keeles hoopiski 'ülevalt pidulik' – need on ju peaaegu vastandid!

Samasuguseid eksitusi tekib ka teiste keeltega. Näiteks soomekeelsed sõnad hallitus, raamattu, etelä ja lounas ei tähenda sugugi seda, mida üks eesti keele oskaja esmapilgul arvaks. (Samas järjekorras valitsus, piibel, lõuna ja edel – veider, kas pole?!) Vene keele серебро [serebro] ja hispaania cerebro tähendavad vastavalt hõbe ja aju.

Sõnade tähendused on keelte arenemise käigus meile küllaltki palju vingerpusse mänginud. Virvasõnu leidub lausa nii palju, et Eestis on välja antud  „Inglise-eesti eksitussõnastik” ning ka Euroopa Komisjon on koostanud juhendi, et juhtida oma tõlkijate tähelepanu kõige levinumatele valevastetele.

Selleks, et eksimusi vältida, tuleb sõnade tähendusi täpselt teada ja vajaduse korral kontrollida. Muidu võid Soomes matkal vale suuna võtta või kellegi korraldatud pidustusi suurejoonelise asemel eksikombel hoopis haletsusväärseks kutsuda.