Pakume soodsalt raamatupidamise aastaaruannete tõlget. Küsi pakkumist meilt!

Tõlketeenused

Scriba tõlkebüroo pakub erinevaid tõlketeenuseid järgmistes keeltes: armeenia, aserbaidžaani, bulgaaria, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, jaapani, kreeka, ladina, leedu, läti, makedoonia, norra, poola, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, soome, taani, tšehhi, türgi, ungari, ukraina ja vene keeles.

Kirjalik tõlge
Vajadusel teeme ka kiirtöid ning tõlgime nädalavahetustel, aga sellisel juhul tuleb arvestada kõrgema hinnaga. Kui klient on meie tööga rahul ja kavatseb tulevikuski Scribalt tõlkeid tellida, tasub sõlmida püsikliendileping, mis tähendab soodustusi meie poolt pakutavatele teenustele.
» Küsi hinnapakkumist kirjalikule tõlkele…
Suuline tõlge
Suulist tõlget kasutatakse nii konverentsidel, koosolekutel kui ka muudel üritustel, kus on oluline, et info jõuaks kõikide kuulajateni võimalikult kiiresti. Suulise tõlke hinda arvestatakse tunni kohta. Esmapilgul võib tunnihind ehmatavalt kõrge tunduda, aga ei tohi unustada, et tõlkimisele eelneb põhjalik ettevalmistus, mille käigus viib tõlk ennast kurssi ürituse teema, esitusele tulevate ettekannete ning vastava terminoloogiaga.
» Loe lähemalt suulisest tõlkest…
Teksti korrektuur ja toimetamine
Teksti korrektuur tähendab teksti viimist vastavusse õigekeelsusnõuetega ja trükivigade parandamist. Trükivigadeks on igasugused tehnilised apsakad, näiteks tühiku puudumine või tähtede vale järjekord. Korrektori ülesanneteks on niisiis põhiliste keelevigade parandamine.
» Loe lähemalt teksti korrektuurist…
Notariaalne kinnitamine
Tõlgitud dokumentide kasutamiseks teises riigis tuleb need notariaalselt kinnitada, et nende ehtsuse tõestamiseks oleks võimalik dokumente apostillida või legaliseerida.
» Loe lähemalt notariaalsest kinnitamisest…
Apostillimine
Apostilliga kinnitamist ehk ametliku dokumendi tõestamist välisriigis kasutamiseks on üha rohkem vaja, sest inimesed on hakanud kas või Euroopa piires üha enam ringi liikuma. Apostilliga kinnitatakse väga erinevaid dokumente alates koolidiplomist ja lõpetades arstitõendiga.
» Loe lähemalt apostillimisest…
Õigustõlge
Õigustekstide tõlke alla kuuluvad tõlkijalt ülimat täpsust ja korrektsust nõudvad õigusaktide ja muude juriidiliste dokumentide tõlked.
» Loe lähemalt õigustõlkest…
Tehnikatõlge
Tehnikatõlge on ala, kus saavad kokku tõlkijate keelelised teadmised ja tehnikainimeste erialateadmised.
» Loe lähemalt tehnikatõlkest…
Lokaliseerimine
Lokaliseerimine tähendab seda, et materjal kohandatakse sihtkeele kultuuri, traditsioonide ja seadustega. Enamasti peetakse selle all silmas just tarkvara ja firmade kodulehekülgede tõlkimist ning kohandamist, aga üha rohkem kuuluvad lokaliseerimisele ka kasutusjuhendid, visiitkaardid, brošüürid jmt.
» Loe lähemalt lokaliseerimisest…
Kodulehe tõlge ja korrektuur
Ka kodulehe tõlkimisel on keeletoimetajal oma roll. Peab aga nentima, et väga tihti pööratakse veebilehekülgi tehes suuremat tähelepanu vaid kujundusele ja programmeerimiskoodile, lehe keeleline pool jääb tagaplaanile. Kodulehtede tõlkimisel oleme teinud nii eesti- kui ka võõrkeelsele tekstile korrektuuri, parandanud trüki- ja kirjavead. Teksti kopeerimise kodulehelt võite jätta meie hooleks, et ükski asi (lehe kirjeldus, piltide alternatiivtekst, veateated jm) kahe silma vahele ei jääks.
» Loe lähemalt kodulehe tõlkest…
Kasutusjuhendi tõlge
Ekslikult võib arvata, et kasutusjuhendeid on lihtne tõlkida, kuna tegemist on ju enamjaolt lühikeste ja selgete lausetega, millest ei ole võimalik mitut moodi aru saada. Kasutusjuhendid erinevad teistest tekstidest oma ülesehituse ja keelekasutuse poolest, mistõttu on vajalik, et tõlkijal oleks selles vallas piisavalt kogemust, et tagada parim tulemus.
» Loe lähemalt kasutusjuhendi tõlkest…
Filmitõlge
Filmide tõlkija peab olema valmis tööd tegema väga erineva valdkonna tekstidega ning samal ajal pöörama tähelepanu tehnilistele piirangutele. Peale selle peavad filmide tõlkijad hakkama saama kõikvõimalike kultuuriliste vihjete ja fraasidega, mida on eriti raske tõlkida, kuna lisaks ajapiirangule on veel kindlaks määratud, kui palju teksti korraga ekraanile mahub.
» Loe lähemalt filmitõlkest…

Kliendid meist

Suuline tõlge

Oleme Scriba Tõlkebüroole usaldanud ühe oma olulisima ülesande- meie vahetu esindamine klientidele. Sellise koostöövormi kõige olulisemaks märksõnaks on usaldus, mis teatavasti kasvab ajas ja kogemustes. Lühikese aja, ent olulise kogemuse võrra rikkamana, teame omalt poolt väita, et ka Scriba meeskond teab hästi, mida tähendab tähtaeg, ladus koostöö ja oma erialale täielik pühendumine. Rõõm oli tõdeda, et nad hoolitsesid meie tellimuse eest nii, nagu see oleks ka nende jaoks eksistentsiaalne küsimus, mis oluliselt vähendab tellijapoolset muret kvaliteedikriteeriumite pärast.Kristiina

Kirjalik tõlge

Kasutasime Scriba Tõlkebüroo teenuseid ventilaatorite ja teiste ventilatsiooniseadmete brošüüride tõlkimiseks soome keelde. Tõlked valmisid täpselt kokkulepitud ajaks. Tavaliselt on tehniliste tõlgete puhul vaja teha hiljem mitmeid parandusi, kuid Scriba tõlge oli teostatud väga professionaalselt ja täpseid tehnilisi termineid kasutades. Tõlketööle veel hiljem lisandunud fraasid said tõlgitud samal päeval. Hinnatase oli ka väga taskukohane. Seepärast kasutan Scriba teenuseid vajadusel ka edaspidi ja soovitan seda kindlasti ka kõikidele teistele.Margus

» Küsi tõlketeenuse hinnapakkumist…