Juridiska översättningar

Õigustõlge

Juridiska texter är förmodligen bland de svåraste att översätta. En anledning kan vara att redan originaltexten är svår att författa. Texten i en rättsakt måste vara entydig och den får inte innehålla några dolda knep som kan utnyttjas i oärliga syften. Nedan behandlas några aspekter som är viktiga vid översättning av juridiska texter.

Juridiska översättningar omfattar framförallt översättning av rättsakter, dvs. översättning av:

  • lagar,
  • förordningar,
  • regeringsbeslut,
  • men även juridiska handlingar.

I juridiska texter används den mera komplicerade nominala stilen i stor utsträckning, vilket innebär att texten innehåller mycket substantiv på bekostnad av verb och många s.k. ”tomma verb”. Det är dock definitivt möjligt att göra sådana officiella texter lite mänskligare. Bl.a. Sverige och flera engelskspråkiga länder har engagerat sig mycket i den frågan.

  • I Sverige har författare till lagförslag samarbetat redan under flera årtionden med lingvister som kan rekommendera bättre formuleringar och korrigera eventuella fel.
  • Under 1900-talets andra hälft startade Plain English Campaign, dvs. kampanjen för klar och ren engelska med syftet att göra det officiella språkbruket begripligare för en vanlig människa.
» Begär prisoffert för en juridisk översättning…